Contact

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

Contacteer ons

Disclaimer

De informatie die op deze website wordt verstrekt maakt geen juridisch advies uit en is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie. Vanhoucke Law BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Informatie verzonden aan Vanhoucke Law BV via e-mail of formulieren op de website van Vanhoucke Law BV zijn niet beveiligd en worden als niet vertrouwelijk beschouwd.

De website, alsook elk onderdeel ervan, geniet exclusieve auteursrechtelijke bescherming. U mag de website, evenals elk onderdeel ervan, niet reproduceren of de inhoud ervan gebruiken voor welk doel ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vanhoucke Law BV.

Door de website www.vanhoucke-law.be te bezoeken, aanvaardt U dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.