Contact

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

Contacteer ons

EXPERTISE | Contract Management

Contract Management en de overeenkomst

‘Goede afspraken, goede vrienden’

Formeel heet het dat een overeenkomst een méérzijdige rechtshandeling is, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.

Een overeenkomst is in beginsel vormvrij, wat inhoudt dat partijen vrijwel alles vrijelijk zouden moeten kunnen vastleggen onder elkaar tenzij wanneer de wet bepaalde formaliteiten oplegt. Ook mondelinge afspraken zijn dus rechtsgeldig en afdwingbaar, waarbij moet worden opgemerkt dat het leveren van bewijs van een mondelinge overeenkomst niet altijd eenvoudig is.

Om de aard en omvang van de afspraken duidelijk te maken en om bewijsproblemen te voorkomen wordt een overeenkomst doorgaans vastgelegd in een door partijen ondertekend schriftelijk stuk, dat in de volksmond veelal contract wordt genoemd.

Het onderhandelen en de redactie van een contract

Het wettelijk kader voorziet vele beperkingen inzake overeenkomsten, bijvoorbeeld wanneer deze afgesloten worden met consumenten. Zelfs dan nog is er echter veel ruimte om creatief te zijn en onderlinge afspraken en clausules overeen te komen.

Met onze over drie decennia opgebouwde expertise inzake de redactie van overeenkomsten weten wij wat de mogelijkheden zijn binnen vaak stringente wettelijke kaders en aldus ook welke klemtonen te leggen en welke gevaren te omzeilen. Met Uw profiel en belang in het achterhoofd stellen wij voor U het contract op dat U nodig heeft.

U verdient een evenwichtig contract met doordachte en onderhandelde clausules die proactief inspelen op elke mogelijke hypothese: U kan er enkel baat bij hebben.

Contractbeheer, het opvolgen en afdwingen van overeenkomsten

Een goede overeenkomst opstellen die Uw belangen ten volle vrijwaart is essentieel; deze in rechte kunnen opvolgen en afdwingen evenzeer.

Wij vertegenwoordigen U in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillen betreffende Uw overeenkomsten. Beginnend bij aanmaningen, over ingebrekestellingen, tot dagvaardingen voor de rechtbank tot de vertegenwoordiging voor die rechtbank en tenslotte in de bijstand bij de uitvoering van het vonnis.

Mocht U juridisch advies en/of begeleiding nodig hebben, Vanhoucke Law staat U graag bij.

Neem gerust contact op. Wij denken met U mee: in úw belang.