Partners

Guy Vanhoucke

Guy Vanhoucke genoot zijn opleiding in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij afstudeerde in 1986.
Datzelfde jaar vatte hij zijn stage aan bij de balie te Antwerpen en werd ingeschreven op het tableau in 1989.

In oktober 1989 richtte hij een eigen kantoor op.

Hij is actief in het algemeen handelsrecht, bouw- en vastgoedrecht, bank- en insolventierecht, vennootschapsrecht en het ruimere contractenrecht.
Hij vervult eveneens diverse opdrachten als gerechtelijk mandataris.

guy.vanhoucke@vanhoucke-law.be

Ann Verkest

Ann Verkest volgde de kandidaturen van haar rechtenopleiding aan de FUNDP te Namen en de licenties aan de KU Leuven.

Zij studeerde af in 1986 en vatte haar stage aan bij de balie te Brussel in datzelfde jaar.

Zij werd ingeschreven op het tableau in 1989 en is werkzaam in de vakgebieden van het algemeen handelsrecht, bankrecht, insolventierecht, verbintenissen- en huurrecht.

ann.verkest@vanhoucke-law.be

Kjell Swartelé

Kjell Swartelé voltooide zijn studies in de rechten aan de KU Leuven in 1997 en vervoegde sindsdien het kantoor waar hij in 2007 vennoot werd.

Hij was assistent aan het Instituut voor Insolventierecht van de KU Leuven, publiceerde en geeft voordrachten (VIZO, CIB, AKVA, Nationale Kamer Gerechtsdeurwaarders, UA…).

Hij legt zich onder meer toe op de insolventiepraktijk (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, gerechtelijke vereffening, beslagrecht, …) en adviseert een brede waaier van ondernemingen inzake het handels- en economisch recht met een doorgedreven kennis van de Antwerpse diamantsector.

kjell.swartele@vanhoucke-law.be

Inge Pierreux

Inge Pierreux genoot haar rechtenopleiding aan de Universiteit Antwerpen, studeerde af in 2004 en vervoegde sindsdien het kantoor.

Ze werd vennote in 2007.

Zij is actief in het ondernemingsrecht, met een bijzondere aandacht voor onder meer het verbintenissen-, bouw- en bankrecht.
Ook dossiers met betrekking tot het beslagrecht, het vastgoedrecht en de problematiek van borg- en andere zekerheidsstellingen behoren tot haar interesses.

inge.pierreux@vanhoucke-law.be

Sebastiaan Boumans

Sebastiaan Boumans behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2007.

Hij is werkzaam bij het kantoor sinds oktober 2007 en voltooide in 2008 een grondige cursus vennootschapsrecht aan de Fiscale Hogeschool Brussel.

sebastiaan.boumans@vanhoucke-law.be

Jonas Donvil

Jonas Donvil

Jonas Donvil studeerde in 2002 af aan de Universiteit Antwerpen en werd datzelfde jaar opgenomen op de lijst van stagiairs bij de Orde van Advocaten te Antwerpen.

Jonas is sinds 2015 werkzaam bij Vanhoucke-Law.

Hij behandelt vooral dossiers in het veld van het handels- en economisch recht, met nadruk op het bouw-, insolventie- en vennootschapsrecht.

Tevens is hij werkzaam in het arbeids- en aansprakelijkheidsrecht.

jonas.donvil@vanhoucke-law.be

Senior Counsel

Lawyers

Kristina Pelgrims
Kristina Pelgrims

Kristina Pelgrims behaalde haar diploma van Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2020, waarna zij datzelfde jaar haar stage aanvatte bij de balie te Antwerpen. Zij vervoegde Vanhoucke-Law in 2020.

kristina.pelgrims@vanhoucke-law.be

Jason Van Aerden

Jason Van Aerden

Jason Van Aerden behaalde zijn diploma Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2022. In datzelfde jaar vervoegde hij de balie van Antwerpen.

In 2023 vervoegde hij Vanhoucke-Law.

Thibo De Meersman

Thibo De Meersman

Thibo De Meersman behaalde zijn diploma Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2023.

Na een korte stage bij het Openbaar Ministerie vervoegde hij in 2024 de balie van Antwerpen en Vanhoucke-Law.

Backoffice

Krista Pauwels
Jullie Bel
Aziza El Ouahdani

Senior Associates