Contact

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

Contacteer ons

EXPERTISE | Insolventierecht

Insolventierecht: Ondernemingen in moeilijkheden of dreigend failliet

Solvabiliteitsproblemen kunnen aanleiding geven tot een abrupt vroegtijdig einde van de ondernemingsactiviteit en complexe insolventierechtprocedures. Een zorgvuldig opgebouwde duurzame bedrijfsorganisatie kan op die manier verloren gaan waardoor verscheidene belanghebbenden op gespannen voet komen te staan met elkaar.

Het is daarom in het belang van de eigenaar, aandeelhouders, maar ook van de schuldeisers, dat een precaire financiële situatie zo vlug mogelijk wordt vastgesteld en dat alle mogelijke maatregelen bespreekbaar worden gesteld.

Zelfs wanneer alles verloren lijkt, is er nood aan zorg en intensieve begeleiding inzake insolventierecht om zoveel mogelijk waarde te behouden en de schade te beperken voor alle belanghebbenden: schuldeisers, aandeelhouders, klanten, …

Ruime praktijkervaring met insolventie en faillissementen

Voor elke commerciële onderneming, voor elk individu en meer algemeen voor elke vorm van organisatie is het overwinnen van financiële moeilijkheden een stapsgewijs proces dat minutieus begeleid en opgevolgd dient te worden met de hulp van specialisten.

Vanuit een lange praktijkervaring heeft ons kantoor de nodige expertise opgebouwd in het insolventierecht.

Onze insolventieadvocaten worden regelmatig door de Ondernemingsrechtbank benoemd in verschillende mandaten, zoals curator, vereffenaar en bewindvoerder. In deze functies zijn zij dagelijks verantwoordelijk voor een veelvoud van dossiers en zijn zij vertrouwd met het voeren van diverse procedures. Een expertise die zij maar al te graag met U delen.

Adviesverlening bij aanvraag faillissement en insolventieprocedures

Onze ruime ervaring met ondernemingen in moeilijkheden biedt ons de mogelijkheid om deze expertise ook optimaal in te zetten bij de advisering van ondernemingen; zowel preventief als in de situatie dat zij reeds in financiële moeilijkheden verkeren.

Hierbij gaan wij na hoe één en ander nog kan worden opgelost, eventueel via minnelijke akkoorden met aandeelhouders, financierders en schuldeisers of door middel van een herschikking van activiteiten, een vereffening of een toepassing van de Gerechtelijke Reorganisatieprocedure (GRP).

Anderzijds staan wij cliënten bij die als schuldeiser, aandeelhouder, overheid, … worden geconfronteerd met de insolventie van hun klant of contractpartner. Het beperken van schade en het samen zoeken naar aangepaste oplossingen staan dan centraal. Waar nodig dient er onmiddellijk en kordaat ingegrepen te worden of dient er daarentegen gezocht te worden naar een mediatie en consensus eventueel met het oog op de verdere consolidatie van Uw bestaande positie. Dit kan door kritisch de door Uw tegenpartij gebruikte procedures op te volgen, eventueel bijkomende zekerheden af te dwingen (eigendomsvoorbehoud, pand, hypotheek,…) dan wel door gericht een aantal specifieke maatregelen door de rechter te laten opleggen.

Mocht U juridisch advies en/of begeleiding nodig hebben, Vanhoucke Law staat U graag bij. Neem gerust contact op. Wij denken met U mee: in Uw belang.