Contact

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

Contacteer ons

EXPERTISE | Bouwrecht

Vanhoucke Law- liefde voor onroerend goed

Zoals de bouwkunst met alle andere kunsten en wetenschappen verknocht is, zo zijn de regels van het bouwrecht van alle takken van het recht afhankelijk. Doorheen dit kluwen van rechtsregels staan wij met onze over drie decennia opgebouwde expertise verkopers, kopers, verenigingen van mede-eigenaars, aannemers, promotoren en alle andere professionals bij in alle facetten van hun grote en kleine bouwprojecten. Welke Uw hoedanigheid ook is en of het nu om exploitatie, ontwikkeling, aan of verkoop van een onroerende zaak gaat, wij bieden U een allesomvattende juridische dienstverlening. Onze aanpak omvat zowel preventie en advies, als bijstand bij geschillen.

Een constructieve aanpak inzake bouwrecht

Vertrekkend vanuit de filosofie ‘goede afspraken, goede vrienden’ biedt ons team U het advies dat onontbeerlijk is om Uw onroerend vermogen te optimaliseren, geschillen te voorkomen en het rustig genot te genieten. Wij bieden U probleem-voorkomend/oplossend en winst-optimaliserend denken inzake de redactie en opvolging van allerhande soorten overeenkomsten waaronder:

 • verkoopovereenkomsten op plan
 • aannemingsovereenkomsten
 • architectenovereenkomsten

Wij adviseren en bieden U bijstand bij:

 • expertises
 • beheer van mede-eigendommen
 • bouwwerken: o.m. betreffende opeenvolgende opleveringen en nazicht van de eindafrekeningen
 • garantiegeschillen
 • geschillen omtrent de 10-jarige aansprakelijkheid

Vanhoucke Law als advocaat bouwrecht: preventief ingrijpen loont

Een bouwproject heeft belangrijke financiële implicaties op het vermogen van alle betrokken partijen en discussies zijn bijgevolg vaak onvermijdelijk. Het vermijden ervan, minstens het maken van duidelijke afspraken, is derhalve van groot belang.

Wij staan U graag bij in precontractuele fase, hetzij om Uw wensen om te zetten in een overeenkomst, hetzij om de U ter ondertekening overgemaakte overeenkomst na te kijken. Clausules worden vanuit kritisch oogpunt nagelezen, doch met de bedoeling tot een realistische onderhandelingspositie te komen die een samenwerking niet in het gedrang brengt, maar net een goede start en verloop ervan verzekert.

Bepalingen met betrekking tot vertragingsboetes, uitvoeringstermijnen, alternatieve uitvoeringsmethoden, facturatie, goedkeuring van vorderingsstaten verdienen meer dan bijzondere aandacht.

Als bouwheer gaat U voor een duidelijk resultaat, voor een transparante prijs en binnen de vooropgezette periode.

Als aannemer wenst U termijnafspraken realistisch te houden, duidelijke afspraken omtrent meewerken en eventuele wijzigingen, en tracht U uiteraard de verplichtingen onderschreven naar de bouwheer toe ook op te nemen in Uw contracten met onderaannemers.

Als onderaannemer bent u bereid mee te werken aan een groter geheel, maar met duidelijke afspraken inzake coördinatie, en zonder het slachtoffer te worden van afspraken tussen aannemer en bouwheer.

Een duidelijke overeenkomst voorkomt veel problemen, en helpt – indien ze zich toch voordoen – deze problemen snel op te lossen.

Gerechtelijke en buitengerechtelijk geschillenbeslechting inzake bouw

Geschillen kunnen niet altijd vermeden worden en ook in dat geval staan wij u bij. Wanneer dient een gerechtelijke procedure vermeden te worden en wanneer met name niet? Wij gaan meteen met U op zoek naar de beste oplossing.

Wij staan U bij in gerechtelijke en arbitragegeschillen alsook procedures voor de verzoeningscommissie bouw betreffende:

 • contractbreuk
 • invorderingen van onbetaalde facturen
 • vertragingsvergoedingen
 • aansprakelijkheid voor bouwgebreken
 • garantiegeschillen

Mocht U juridisch advies en/of begeleiding nodig hebben, Vanhoucke Law staat U graag bij. Neem gerust contact op. Wij denken met U mee: in Uw belang.