Contact

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

Contacteer ons

EXPERTISE | Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht als kernopdracht

Een onderneming is een zelfstandige en duurzame organisatie waarbinnen één of meerdere personen met behulp van materiële en immateriële werkmiddelen en tegen betaling van een op rendabiliteit berekende vergoeding, goederen of diensten produceren.

Het brede ondernemingsrecht omvat het geheel van regelen betreffende het statuut van de onderneming en de (wettelijke, contractuele en andere) instrumenten waarover de onderneming op zich en in relatie met andere ondernemingen beschikt om haar doelstellingen te verwezenlijken, alsmede de regelen betreffende het handelen van de ondernemingen en van de overheid met betrekking tot de markt, met als doel of als gevolg de beïnvloeding van het marktgebeuren.

Jurisprudentie ondernemingsrecht

Het ontwikkelen van een ondernemingsactiviteit vraagt veel tijd, werk en inzet; dit hoeven wij U niet te vertellen. Onvermijdelijk komen hier ook kopzorgen bij. Wij ontnemen U alvast de juridische kopzorgen door U bij te staan met aangepast advies dat in die splitseconde waarin alles op alles gezet moet worden het verschil zal maken tussen succes en nederlaag. Laat ons U helpen binnen onze kernopdracht zodat U zich volop kunt werpen op Uw opdracht als ondernemer.

Onze expertise als advocaat ondernemingsrecht

Een greep uit onze juridisch expertise als advocaten ondernemingsrecht:

  • Revisie en redactie van algemene aankoop- en verkoopvoorwaarden
  • Betalingsachterstand en invorderingen
  • Consumentenrecht
  • Handelscontracten & Distributierecht
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Handelstussenpersonen ( agentuur, handelsvertegenwoordiging, concessie, franchise, …)
  • Productaansprakelijkheid

Bedrijfsovernames

Een bedrijfsovername kan zowel de acquisitie als de overdracht van zowel een volledige onderneming als van een zelfstandige bedrijfsunit betreffen. De verkoop van een familiebedrijf, de overname van een KMO, de koop uit faillissement of de strategische aankoop van een concurrent. Bedrijfsovernames zijn er in vele soorten en worden ingegeven door diverse motieven. De meest voorkomende is de overname van alle aandelen of van alle activiteiten binnen een overdracht van het handelsfonds.

Onze ondernemingsadvocaten staan U bij in de hele overnameketting: de eerste contacten, de onderhandelingsfase, een memorandum of understanding (MOU), de letter of intent (LOI) , de uiteindelijke overeenkomst en uiteindelijk de post-closing formaliteiten. Dit zowel als stand-alone als binnen een multidisciplinair team van juristen, cijferberoepers en changemanagement professionals.

Mocht U juridisch advies en/of begeleiding nodig hebben, Vanhoucke Law staat U graag bij. Neem gerust contact op. Wij denken met U mee: in Uw belang.