Contact

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

Contacteer ons

EXPERTISE | Vastgoedrecht

Waarom vastgoedrecht?

Het civiele vastgoedrecht overkoepelt een veelvoud van disciplines inzake verwerving, overdracht en beheer van onroerend goed en overstijgt bijvoorbeeld aldus het loutere huurrecht.

De diversiteit van de belangen en de omvang van de risico’s maken het vastgoedrecht tot een ingewikkeld speelveld. Partijen in de markt – denk aan vastgoedondernemingen, beleggers, projectontwikkelaars, aannemers, corporaties en overheden – hebben in gedeelde trajecten niet altijd gedeelde belangen.

Samen zoeken naar oplossingen, ook bijvoorbeeld inzake burenrecht

Complexere trajecten in vastgoed waarin u als partij optreedt, kunt U beter niet alleen afleggen. U heeft meestal met een veelheid van partijen te maken en loopt tegen veel verschillende aspecten aan. Een partner als Vanhoucke Law biedt de meerwaarde die U zocht.

In de zuivere contractuele sfeer denken we aan onderhandelingen, huur-, koop-, en aannemingsovereenkomsten, en overeenkomsten met makelaars, architecten en gebouwbeheerders. Vrijwel ieder traject beslaat zoveel verschillende deelgebieden dat het voor U lastig wordt om alle juridische consequenties te overzien.

Doch ook buitencontractueel kan U zich al snel in een conflictsituatie terugvinden met buren waarin onze de juridische tussenkomst van Vanhoucke Law het verschil maakt.

Vanhoucke Law biedt gespecialiseerde advocaten vastgoedrecht voor Uw juridische uitdaging

Vanhoucke Law heeft een ruime kennis opgebouwd in alle juridische aspecten van het vastgoedrecht en staat zowel particulieren als bouwondernemingen, verenigingen van mede-eigenaars, makelaars en verzekeraars bij inzake o.a. vastgoedmakelaardij m.i.v. deontologische procedures voor het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), appartementsmede-eigendom, huurrecht, koop/verkoop overeenkomsten en zakelijke rechten zoals erfpacht, opstal, vruchtgebruik en erfdienstbaarheden.

Vanhoucke Law bouwde bovendien een unieke expertise uit door kruisbestuiving tussen onze expertises inzake vastgoed met deze inzake insolventie. Wij adviseren dagelijks cliënten in een veelvoud van problemen vertrekkende vanuit de vaststelling dat zelfs de meest gedetailleerde tekst niet altijd raad biedt wanneer bvb een opstalhouder een insolventieprocedure ondergaat.

Mocht U juridisch advies en/of begeleiding nodig hebben, Vanhoucke Law staat U graag bij. Neem gerust contact op. Wij denken met U mee: in Uw belang.