Contact

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

Contacteer ons

EXPERTISE | Huurrecht

Huurcontract laten opstellen

U huurt? U verhuurt?

Als huurder / verhuurder dient U flexibel te zijn en vandaag reeds in te spelen op de eventuele noden van morgen.

Dat betekent dat U in het beheer van Uw vastgoed in het algemeen en bij het afsluiten van het huurcontract in het bijzonder – meestal voor langere termijn – Uw opties open dient te houden. Mogelijkerwijze wordt U immers reeds tijdens de duur van de huurovereenkomst geconfronteerd met een situatie die U niet kon voorzien. Op dat moment kan een goed geredigeerde tekst U vaak een onverhoopte oplossing bieden. Vanhoucke Law biedt uitgebreide expertise en jarenlange ervaring in het opstellen van (ver)huurovereenkomsten betreffende residentieel, commercieel en industrieel vastgoed.

De huurovereenkomst: Vanhoucke Law biedt juridische expertise en ervaring

De wettelijke regels omtrent het huren of verhuren zijn ingewikkeld en rechterlijke uitspraken vaak afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval en de belangen van partijen. Een rechterlijke uitspraak kan vaak de langverwachte uitkomst bieden, maar in Uw goed belang is het soms beter te kijken naar een praktische uitkomst. In die optiek bekijken wij de unieke positie van onze cliënten en begeleiden we hen doorheen de veelzijdige uitdagingen waarmee zij dagelijks en op de lange termijn geconfronteerd worden met betrekking tot hun vastgoed en huurovereenkomsten. Hierbij trachten we steeds de (bedrijfs)belangen, juridische haalbaarheid en kosten tegenover elkaar af te wegen.

Geschillen en adviesverlening omtrent huurrecht

De stringente en vaak wijzigende wettelijke bepalingen maken van juridisch advies geen overbodige luxe.

Wanneer zich problemen voordoen en er sprake is van een geschil met Uw (ver)huurder, proberen wij in eerste instantie een regeling in der minne te realiseren. Vaak is tussen partijen immers sprake van een (commerciële) relatie die bij voorkeur bestendigd moet worden.

Een procedure voeren we – indien nodig – ook voor U, wanneer zich een gerechtelijke procedure opdringt inzake o.a. beëindiging of verlenging van de huurovereenkomst, ontruiming, huurprijs of onderhoud.

Wij staan daarom graag ter beschikking, zowel wat contracten woninghuur, handelshuur of gemene huur betreft en denken samen met U graag ook ‘out of the box’ indien geen van deze vaste vormen Uw specifieke dossier dient.

Mocht U juridisch advies en/of begeleiding nodig hebben, Vanhoucke Law staat U graag bij. Neem gerust contact op. Wij denken met U mee: in Uw belang.